Oferta

Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i realizacji budynków. Zapewniam wysoką jakość wykonywanych opracowań.
Udzielam porad prawno-budowlanych, przygotowuję wszelkie dokumenty i uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pomagam w prowadzeniu spraw przed organami administracji architektoniczno-budowlanej.
blueprint


Zakres usług obejmuje:

 • przygotowanie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla planowanej inwestycji,
 • przygotowanie postulatów do opracowywanych przez Miasto lub Gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowanie wniosku o zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • analizę możliwości zabudowy działki dla planowanych inwestycji w świetle przepisów techniczno-budowlanych,
 • ustalenie zakresu dokumentów i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,
 • przygotowanie wniosku do zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych,
 • przygotowanie wniosku do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • sprawdzanie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi planowanej zabudowy działek pod kątem negatywnego oddziaływania na działki sąsiednie,
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • przygotowanie odwołań od decyzji organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Projektuję:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne,
 • sklepy,
 • lokale gastronomiczne,
 • biura,
 • obiekty oświaty i wychowania,
 • przychodnie zdrowia,
 • obiekty opieki społecznej,
 • zakłady usługowe i produkcyjne,
 • magazyny,
 • garaże,
 • obiekty wielofunkcyjne.
Zakres usług projektowych obejmuje też przebudowy i rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynków istniejących.
architect